Khai trương website công ty tại Việt Nam – Creative Crew Viet Nam.

News

Tin tức

Khai trương website công ty tại Việt Nam

2024.03.31

Chúng tôi đã khai trương website của công ty tại Việt Nam. Tại Creative Crew, chúng tôi phát triển cả công ty tại Nhật Bản và Việt Nam, và từ nay về sau, chúng tôi sẽ tăng cường phát triển website sử dụng Kusanagi cho WordPress và mở rộng kinh doanh AI. Chúng tôi sẽ tuyển dụng nhân viên công ty tại Việt Nam không thường xuyên, vì vậy chúng tôi mong được sự ủng hộ của bạn trong thời gian tới.

https://ccvn.gpl.jp/